Kalender BZT Herfst-Winter 2018-2019

BZT staat voor Begeleid Zelfstandig Tennis en gaat telkens door op zaterdag van 13u00 tot 14u00. Dit staat open voor alle jeugdspelers die binnen Tennisschool FUN!damentals les volgen, dus zowel voor lesvolgende jeugd aangesloten bij GTC Gavere als TC Den Bruel.

Dit is géén extra les. Wat is het wel: het is een extra speelmoment waarop de kids worden uitgenodigd om onder elkaar (of met mama of papa) een balletje te komen slaan, weliswaar onder begeleiding van een trainer. De trainer zorgt voor het goede verloop, zorgt ervoor dat op tijd wordt doorgeschoven van speelpartner, springt bij waar nodig en geeft tactische tips waar mogelijk. Indien voldoende kids, kan er eens een mini-tornooitje worden ingelast onder de aanwezigen. Soms zal de lesgever ook eens een specifieke tactische situatie belichten die de weken voordien aan bod is gekomen tijdens de lessen. 

Weet dat dit standaard in het lespakket zit vervat. Maak er dus gretig gebruik van!

Tijdens deze wintercyclus gaat het BZT door te GTC Gavere.

Let erop dat er tijdens de lesvrije weken (schoolvakanties) nu ook de gelegenheid is om te komen spelen, maar dat er tijdens deze momenten GEEN begeleiding wordt voorzien. Deze momenten staan aangegeven met een (*).