Multimove @ VBS De Vliegenier (Semmerzake)

Mogelijkheden

  • Za: 10u30 - 12u00 (*)

(*) Indien er meer inschrijvingen binnen lopen dan we kunnen accepteren binnen één lesgroep, dan zal worden bekeken om de lesgroepen op te splitsen volgens leeftijd. In dit geval gaan de lessen door van 9u30 - 11u00 (jongste kids) en van 11u00 - 12u30 (oudste kids).

Adres: Basisschool De Vliegenier - Opperweg 8 te 9890 Semmerzake (terrein betreden via achterzijde/parking FC Vurste-Semmerzake)

Het opsplitsen in een jonge en oude groep gebeurt enkel wanneer het aantal deelnemers dit rechtvaardigt!

Kernwoorden

motorische vorming - grove motoriek - fijne motoriek - spelenderwijs leren - balvaardigheid - racketgewenning - succesbeleving - FUN! - lukken - over/in/onder/door/tussen/naast/links/rechts/voor/achter/… - KidsToer - nieuwe sportvriend(innet)jes - multidisciplinair - kruipen - rollen - springen - lopen - stappen - stoppen - vallen - opstaan - en weer doorgaan…

Leskalender

Zie hier.

Lespakket + Tarief

Zie overzicht. Op deze pagina bent u één klik verwijderd van het inschrijvingsformulier.

Specifieke bepalingen

De groepen bij Multimove bestaan maximaal uit 15 personen. Vanaf 12 personen doen we ons best 2 lesgevers aan te stellen.

Indien u dit wenst, is de eerste les bij elke Multimove lessenreeks vrijblijvend te volgen zonder verdere deelnameverplichting. Betalen doet u pas bij de eerstvolgende aanwezigheid voor zover uw kleuter de lessenreeks wenst verder te zetten! Aangezien wij graag het overzicht bewaren, is het wel verplicht om in te schrijven. Ook voor die ene proefles…

Algemene bepalingen

De algemene bepalingen vindt u hier. Lees deze zeker na alvorens u wenst in te schrijven!